May 27

Staj mevsimi açılırken öğrenci arkadaşlara tavsiyelerim:

Önümüz yaz, staj mevsimi açılmak üzere. Ben de staj yapacak mühendislik öğrencisi arkadaşlara tavsiyelerde bulunmak istiyorum. Tabi ki ana hedef kitlemiz elektrik-elektronik ve bilgisayar mühendisliği öğrencisi arkadaşlar.

1 – Stajların en önemli katkısının gelecekte nasıl bir işte çalışmak istediğinize dair fikir edinmeniz olduğuna inanıyorum. Bu nedenle stajlarınızı mümkün olduğunca alanınızın farklı uygulamalarının yapıldığı şirketlerde yapmalısınız. Böylelikle hangi alanın size daha uygun olabileceğini görebilirsiniz.
Continue reading

May 01

STM32 Discovery ile İlk adımlar 3:

RESET VE SAAT KONTROL ÜNİTESİ  (RCC)

Bu üniteyle ilgili çok fazla ayrıntı var.  Şimdilik sadece IO birimlerinin  ayarlarını inceleyeceğiz.
İşlemcimiz üzerinde her bir çevrebiriminin saat kaynağı ayrı ayrı kontrol edilebiliyor. Böylelikle
kullanılmayan çevrebirimleri kapalı tutarak güç tüketimi minimum seviyede tutabiliyoruz.
Aynı zamanda her bir çevrebirimi ayrı ayrı başlangıç durumuna(reset) getirilebiliyor.

RCC_APB1RSTR, RCC_APB2RSTR kaydedicileri çevrebirimlerini resetlemek için kullanılıyor.

RCC_AHBENR, RCC_APB2ENR, RCC_APB1ENR kaydedicileri çevrebirimlerinin saat kaynaklarını kontrol etmek için kullanılıyor.
Continue reading